Keith Jarrett Solo Data


1974 15-Jan Yubin-Chokin Hall, Tokyo

1975 10-Jun Yubin-Chokin Hall, Tokyo

1976 5-Nov Kyoto Kaikan Hall 1
 6-Nov Denki Hall, Fukuoka
 8-Nov Sankei Hall, Osaka
 10-Nov NHK Hall, Tokyo
 12-Nov Aichi Auditorium
 14-Nov Nakano Sun Plaza, Tokyo
 16-Nov Kanagawa Kenmin Hall
 18-Nov Hokkaido Kosei Nenkin Hall, Sapporo

1978 12-Dec Nippon Budokan, Tokyo

1981 17-Apr Festival Hall, Osaka
 19-Apr Nippon Budokan, Tokyo
 21-Apr Festival Hall, Osaka
 24-Apr Nippon Budokan, Tokyo

1982 8-Sep NHK Hall, Tokyo
 9-Sep Kosei Nenkin Hall, Tokyo
 12-Sep Hokkaido Kosei Nenkin Hall, Sapporo
 14-Sep Nakano Sun Plaza, Tokyo
 16-Sep Aichi Kosei Nenkin Hall
 18-Sep Miyagi Prefectural Auditorium
 19-Sep Kan-i Hoken Hall, Tokyo
 21-Sep Fukuoka Civic Hall
 24-Sep Festival Hall, Osaka

1984 7-Jan Niigata Prefectural Civic Center
 9-Jan Nakano Sun Plaza, Tokyo
 11-Jan Nakano Sun Plaza, Tokyo
 13-Jan Nakano Sun Plaza, Tokyo
 14-Jan Kanagawa Kenmin Hall
 15-Jan Nagoya Citizen's Auditorium
 17-Jan Nagano Simin Kaikan
 19-Jan Fukuoka Sunpalace Hall
 20-Jan Festival Hall, Osaka
 22-Jan Hokkaido Kosei Nenkin Hall, Sapporo
 23-Jan Akita City Culture Hall
 25-Jan Kan-i Hoken Hall, Tokyo

1987 11-Apr Suntory Hall, Tokyo
 12-Apr Suntory Hall, Tokyo
 14-Apr Suntory Hall, Tokyo

1989 13-Jan Yatsugatake Kohgen Ongakudoh, Nagano
 14-Jan Yatsugatake Kohgen Ongakudoh, Nagano
 19-Jan U-Port, Tokyo
 20-Jan U-Port, Tokyo

1999 27-Sep Tokyo Metropolitan Festival Hall
 29-Sep Tokyo Metropolitan Festival Hall

2002 27-Oct Festival Hall, Osaka
 30-Oct Tokyo Metropolitan Festival Hall
 31-Oct Tokyo Metropolitan Art Space

2005 14-Oct Tokyo Metropolitan Art Space
 17-Oct Festival Hall, Osaka
 20-Oct Tokyo Metropolitan Art Space
 21-Oct Tokyo Metropolitan Art Space

2008 14-May Kanagawa Kenmin Hall
 17-May Bunkamura Orchard Hall, Tokyo
 20-May Festival Hall, Osaka
 23-May Tokyo Metropolitan Art Space

2011 28-May Bunkamura Orchard Hall, Tokyo
 29-May Bunkamura Orchard Hall, Tokyo

2012 6-May Bunkamura Orchard Hall, Tokyo
 11-May Bunkamura Orchard Hall, Tokyo

2014 30-Apr Bunkamura Orchard Hall, Tokyo
 3-May Festival Hall, Osaka
 6-May Bunkamura Orchard Hall, Tokyo
 9-May Kioi Hall, Tokyo

Total 64